Ползване на данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Данъчното облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот е най-новото данъчно облекчение и може да се използва за първи път при определянето на общата годишна данъчна основа за 2021 г.

  • Данъчното облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот не може да се ползва чрез работодател
  • Данъчното облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот не може да се ползва при формирането на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ.

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данъчни облекчения