Ползване на данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

Данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане може да се ползва от физическите лица  по следните начини:

- С подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

- чрез работодателя - месечно при авансовото облагане на дохода от трудови правоотношения и при определянето на годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения

Данъчното облекчение може да се ползва чрез работодателя само ако сумите са удържани от работодателя при изплащането на дохода от трудовото правоотношение.

Какво още обобщихме за този вид данъчно облекчение, влез и прочети!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация