Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходи, придобити през 2023 г.

С § 7 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. (обн. ДВ. бр.104 от 30 декември 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) беше въведена възможност за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на някои доходи, придобити през 2023 г.

След като прочетеш тази статия ще си наясно с всичко най-важно относно прилагането на тази разпоредба


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данъчни облекчения