Покупка и продажба на стоки извън ЕС

Българско дружество купува стоки в Китай и ги изнася за Индия. Транспортът на стоките е изцяло извън ЕС - от Китай към Индия. 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация