Подобрения на придобит имот

Здравейте! Имам следния казус:
Фирма А ще закупи имот от фирма Б. Сделката ще се изповяда след пълното заплащане на договорената сума, може би след година, защото сумата не е малка. През това време купувачът фирма А ще ползва имота, ще прави по-скоро подобрения ,отколкото ремонти и ще осъществява облагаема дейност.

Как според вас е по-добре да се оформят тези взаимоотношения, преди собствеността на имота да е прехвърлена, като наем и разходите са за сметка на купувача или като бартер ремонт срещу наем? И двете фирми са регистрирани по ЗДДС. Има ли право на данъчен кредит фирма А и следва ли да коригира същия след изповядване на сделката ,ако отчита разходите като подобрение на чужд актив?
В момента сградата се води стара. След като собствеността е още на фирма Б и са направени подобрения, как трябва да се документира продажбата с ДДС или без? Аз съм от страната на купувача.
Предварително ви благодаря за отделеното време!

 

А. Карагьозова


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация