Подкаст Епизод 3: Какво е форсмажор ?

В няколко поредни епизода наш гост ще бъде доц. д-р Николай Колев - преподавател по  търговско право и вещно право в Нов български университет. Адвокат и Партньор в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева"

 

Ще разговаряме за сключването на търговските договори.

В този епизод разговаряме с доц. д-р Николай Колев за форсмажорните обстоятелства
- Какво е форсмажор ?
- Как се преценя, че е настъпила непреодолима сила ?
- Какви са последствията ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация