Подкаст Епизод 2: Сключване на търговски договори

В няколко поредни епизода наш гост ще бъде доц. д-р Николай Колев - преподавател по  търговско право и вещно право в Нов български университет. Адвокат и Партньор в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева"

Ще разговаряме за сключването на търговските договори.

 • Какви са правилата при сключването на търговските договори ?
 • Може ли да се сключи търговска сделка по имейл ?
   
 • Легитимен ли е търговски договор, подписан от неупълномощен представител на упправителя ?
   
 • Защо е важно да се четат общите условия ?
   
 • Какво е публична покана за склюючване на търговски договор ?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация