Подаване на справка-декларация за прилагане на специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“

 

Данъчно задължено лице, което използва един от специалните режими (специален режим извън Съюза, специален режим в Съюза и специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, т. нар. специален режим Внос), или посредник, представляващ данъчно задължено лице, което използва специален режим Внос, трябва да подава по електронен път справка-декларация за прилагане на съответния специален режим за всеки данъчен период.

Крайният срок за подаване на справка-декларацията не се променя, ако тази дата се падне в почивен ден или на официален празник.

Каква информация трябва да бъде включена в справка-декларацията за прилагане на съответен специален режим? 

Каква информация трябва да бъде включена в справка-декларацията за прилагане на съответен специален режим?
Каква информация трябва да бъде включена в справка-декларацията за прилагане на съответен специален режим?
Каква информация трябва да бъде включена в справка-декларацията за прилагане на съответен специален режим?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация