Подаване на ОКД 5 при започване/възобновяване на трудова дейност при пропускане на 7-дневния срок за подаване през януари

Самоосигуряващо се лице започва трудова дейност от 01 януари.

Пропуска 7-дневния срок за подаване на декларацията за вида на осигуряването (ОКД 5) и я подава на 22 януари – само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

Съгласно чл. 1, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ, видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година

1. Допустимо ли е, предвид разпоредбата на чл. 1, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ, на 23 януари лицето да подаде втора декларация, с която да промени вида на осигуряването си, като освен минималните осигурени рискове включи и осигуряване за общо заболяване и майчинство?

2. В случай, че е допустимо да се подадат две декларации през месец януари – една за започване на дейност и втора – за промяна във вида на осигуряването, възможно ли е датата на декларираното обстоятелство по двете декларации да е една и съща?

3. Може ли да се приеме, че лицето попада в хипотезата на чл. 1, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ с първата подадена декларация, така че да не е небходимо подаването на втора декларация? В този смисъл коя разпоредба е водеща – ал. 3 или ал. 4 на чл. 1 от НООСЛБГРЧМЛ?

 

За да може да прочетеш цялата статия, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация