Подаване на Декларация обр. 1 след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася

Кои са особеностите при подаване на  Декларация обр. 1 след  след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася ?

Кога не се изискват  задължителни предписания ?

Влез и прочети!

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация