Отчитане на режийни разходи, фактурирани към наемодател, но плащани от наемателя

 

Здравейте,
въпросът ми е относно следния казус:
ФЛ е собственик на складови помещения, които ги закупува с цел отдаване под наем на фирми /ЮЛ/. Може ли ЮЛ наемател да отчита направените режийни разходи /ел.енергия, вода, СОТ, интернет/, като разходи за външни услуги с фактури /първичен документ/ издадени от доставчиците на тези услуги, но на името на собственика на имота /ФЛ- наемодателя/. Има и надлежен Договор за наем, където изрично има клаузи за заплащане на текущи режийни разходи, свързани с ползването на наетите складови помещетия?
Надявам се, че отговора на този въпрос ще е полезен и на другите абонати на Вашия прекрасен сайт.

Предварително Ви благодаря!

Поздрави,

С. Димитрова


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация