Отчитане на лизинговите договори - промени през последните години

Темата за лизинга, оперативен или финансов, е често дискутирана в различни нейни аспекти. С нея нямаше особени проблеми и бяхме започнали да я възприемаме като „стара обувка“ – удобна за носене и несъздаваща ни проблеми при вървене.

В последно време обаче, се появиха някои промени, които ни извадиха от комфортната зона. Най-съществената промяна беше тази, която фундаментално промени начина на отчитане на оперативните лизинговите договори при лизингополучателите, прилагащи като отчетна база международните счетоводни стандарти. И независимо, че промяната беше в МСФО, тя рефлектира и в нашите вътрешни нормативни актове – не толкова в счетоводните, колкото в данъчните.

За какво става въпрос? 

Влез и прочети статията на Теодор Тодоров


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация