Отчитане на компенсациите от небитови потребители на електрическа енергия

Поради рязкото покачване на цените на електрическата енергия в края на 2021 година Министерски съвет взе решение да компенсира част от тежестта, понесена от бизнеса. В тази връзка са постановените РМС 739/26.10.2021г. и РМС 771/06.11.2021г., въз основа на които чрез доставчиците на електрическа енергия на небитовите потребители безвъзмездно се възстановяват по 110 лева на всеки MWh, потребен в периода 01.10.2021 – 30.11.2021г. За следващи периоди също се обмислят мерки за подпомагане, макар и при различни условия.

Компенсациите следва да се квалифицират като средства, получени безвъзмездно от държавата и то като такива, които са обвързани с приходи, т.е. не са обвързани с активи.

 

  • Има ли разлика при прилагането на СС и МСС по този въпрос ? Виж повече в тази статия на Мария Янчева

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация