Отстъпено право на строеж – някои счетоводни и данъчни аспекти

Дружество, притежава собственост върху земя. Същото дружество учредява право на строеж върху собствената си земя на друго дружество. Какви са счетоводните и данъчните аспекти при тази сделка ?

От тази статия на Теодор Тодоров ще научиш повече за това:

- какво представлява учредяване на право на строеж ?

- кога учредителят следва да начисли ДДС ?

- дали учредителят трябва да отпише стойността на земята при учредяването на правото на строеж ?

- как ще се отрази тази сделка при приемателя ?

- какво е третирането съгл. ЗКПО при приемателя и учредителя ?

 

Влез в ZnamKak.com  и прочети докрай!

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно !

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация