Отразяване на фактура от инвестиционен посредник, регистриран по MOSS с валиден данъчен номер EU

Здравейте,

Дружество регистрирано по ЗДДС чл.100, с основна дейност покупко-продажба на акции и деривати /опции/ получава фактури от инвестиционния си посредник, който има регистрация по MOSS с валиден данъчен номер EU.

За информационните услуги - котировки в реално време се начислява и ДДС.

Тъй като съгласно чл.21 /2/ мястото на изпълнение е в България и съгласно чл.82 данъкът е изискуем от получателя, но реално цялата дейност - покупки и продажби на дружеството са освободени доставки, то съгласно чл.69 дружеството няма право на данъчен кредит, тъй като не извършва облагаеми доставки.

Въпросът, който възниква е следният:

В този случай фактурата, която получаваме, издаваме протокол по чл.117, който влиза само в дневника на продажбите, тъй като дружеството извършва освободени доставки и няма право да ползва данъчен кредит, но същевременно има начислен данък върху данъчната основа.

Поздрави, 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация