Отразяване на придобит УПИ чрез публична продан в дневници по ЗДДС

Дружеството е закупило чрез публична продан на НАП урегулиран поземлен имот. В постановлението за възлагане съгласно изискванията на ЗДДС са посочени данните на длъжника, купувача и данните на НАП. В постановлението по публичната продан е описан дължимият ДДС. Как дружеството купувач, което има право на данъчен кредит за придобитият УПИ, следва коректно да отрази в дневник покупки своето право на данъчен кредит - тип документ, име на контрагент?

Предварително благодаря за отговора!

Поздрави,

Атанас Атанасов


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация