Отразяване в Декларации обр. 1 и 6 на допълнителни възнаграждения под формата премия, изплатена наведнъж в по-късен месец

 Как следва да се отразят в Декларация образец №1 и №6 допълнителнителните премии в края

на годината ?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация