Относно предаването на надлежно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение

Съгласно чл. 350, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя.

  • От кой момент възниква и става изискуемо това задължение на работодателя, от кой момент работодателят изпада в забава за изпълнението му ? 
  • Кога и как той се освобождава от последиците на тази забава?
  • Кога е налице незаконно задържане на трудовата книжка по смисъла на чл. 226, ал. 2 КТ и кога възниква правото на работника или служителя да получи, съответно – задължението на работодателя да заплати обезщетението по чл. 226, ал. 2 и ал. 3, изр. 2 КТ?

 

Влез в ZnamKak.com и прочети!

Защото е ВАЖНО какво знаеш!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация