Отдаване под наем на жилище, с получател физическо лице, което не е търговец

Дружество е закупило жилище с цел отдаване под наем с наемател физическо лице, което не е търговец. За жилището е ползван данъчен кредит.

  •  Начислява ли се ДДС за извършената доставка-отдаване под наем на жилище, с получател физическо лице, което не е търговец?

Влез и прочети повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация