Отдаване под наем на апартамент за нощувки и прилагане на разпоредбите на ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗМДТ

Лице е собственик на недвижимо имущество – апартамент, който желае да отдава под наем в сайтове в интернет Booking, AirBnB и др. подобни. Наемането на апартамента за нощувка е за краткосрочен период – 1,2,3 нощувки. Гостите са обикновено физически лица – чуждестранни или български граждани, нерегистрирани по ДДС. Приходът от нощувки ще се получава по банков път, като разлика между цената, платена от клиента и комисионната, която сайта си удържа.

  • Следва ли лицето да се регистрира по чл.97а, ал.1 от ЗДДС като получател на услуга от чуждестранно лице и ако трябва, какво се включва в дневника за продажби и покупки ежемесечно?  Дължи ли се 20 % ДДС върху комисионната на сайта, т.е. върху услугата, която е получена? Дължи ли се 9 % ДДС на нощувките? Има ли право на данъчен кредит за покупките?
  • По кой закон ще се облагат доходите на физическото лице при положение, че апартаментът е категоризиран в съответната община като апартамент за гости с 1, 2 или 3 звезди – по ЗДДФЛ като доход от наем или по ЗМДТ с патентен данък? 
  • Ако се сключи договор за наем с фирма и фирмата извършва дейността да отдава апартамента на гости, а лицето получава наем, ще се облага ли дохода по ЗДДФЛ като доход от наем, без задължения по ЗДДС?

 

 

Влез в Znamkak.com и прочети!

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация