Осчетоводяване на суми, получени от хотели във връзка с настаняване на украинци, от гледна точка на ЗДДС

Здравейте!

Как би следало да се отчитат сумите, получени от хотели във връзка с настаняване на украинци, от гледна точка на ЗДДС ?

Получихме такава през май, която касае м. април.

Благодаря!

 


Поздрави,

М. Ланджева


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация