Особености при удостоверяване и изчисляване на осигурителен стаж

В тази статия ще научите:


- Какво е определението за осигурителен стаж;
- Кое време се зачита за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски;
- Специфични случаи, времето през които се зачита за осигурителен стаж;
- Как се изчислява осигурителният стаж;
- Как се изчислява осигурителният стаж за лица на граждански договор, член кооператори и специализанти;
- Как се изчислява осигурителният стаж за самоосигуряващите се лица;
- Как се изчислява осигурителният стаж за лица при определено с Кодекса на труда или с друг нормативен акт работно време
- Как се третира извънредния труд; платените и неплатените отпуски, отпуските за бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на дете
- Примери за разлика между осигурителен и трудов стаж;

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация