Особености при попълване на Таблица 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осиг. доход към год. дан. декл. по чл. 50 от ЗДДФЛ - когато лицето е било във временна нетрудоспособност

Самоосигуряващите се лица определят окончателния размер на месечния си осигурителен доход въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Това става с попълването на Таблица 1 и Таблица 2.

Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни. Когато самоосигуряващото се лице не е отработило пълни месеци разпределянето на облагаемия доход към редовете от колона 5 става поравно между месеците, през които са налице отработени дни (може да е само един отработен ден в месеца), а не пропорционално на отработените дни от всеки месец.

В тази статия сме обобщили кое е специфичното при попълването на Таблици 1 и 2 от Справката- когато лицето е било във временна нетрудоспособност.

За да може да я прочетеш, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация