Особености при ползване на отстъпката от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за лицата извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския законвключително регистрираните еднолични търговци, както и регистрираните земеделски стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци се подава в срок от 1 март до 30 юни 2021 г. като в срок до 30 юни се внася и дължимият по декларацията данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.
 

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. във всички останали случаи е от 10 януари до 5 май за 2021 г., като това е срокът и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху общата годишна данъчна основа.

 

В тази статия  ще прочетеш какви са особеностите при ползване на отстъпката от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. Наш гост-автор е Евгения Попова.

Чакаме те в Znamkak.com !

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация