Особености при подаване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

 

  • При подаването на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, не се допуска подаването в един файл на основни, коригиращи и/или заличаващи данни за едно и също физическо лице, подадени от един работодател.
  • Коригиращи данни за едно лице се подават само след подадени и приети основни данни за същото лице и работодател – подател на данните.
  • Основни данни, подавани от един и същ ЕИК на работодател с всяка следваща справка, за различни физически лица, се добавят (натрупват) към вече подадените с предходната/предходните справки.
     

За кои други важни особености при подаването на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ следва да внимаваме, обобщихме в тази статия:

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход
За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация