Особености при подаване на Справката по чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ - 2 част

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ следва да се подаде до 15 март 2019 и се представя от предприятия и от самоосигуряващи се лица - платци на доходи на физически лица през данъчната година. От другата година, за деклариране на доходи, изплатени през 2019, този срок се променя и вече е 28.02

Справката се представя в ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца

При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на предприятието справката се представя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от ЗКПО.

За непредставяне или несвоевременно представяне на справката, както и за посочване на неверни или непълни данни, виновните лица се наказват с глоба или имуществена санкция по реда на чл. 82 от ЗДДФЛ.

Настоящото изложение няма за цел да изброява всички доходи, които се включват в Справката по чл. 73 ал. 1. Целта е да припомни някои особености на най-често срещаните ситуации на деклариране, които възникват при почти всяко предприятие, включително и при най- малките.

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация