Особености при подаване на Декларация образец № 1 и № 6 за лице на граждански договор

Фирма има сключен граждански договор с дадено лице за извършване на определена услуга през месеците септември и октомври. Определеното възнаграждение за положения труд е изплатено на 10 ноември
Как следва да се подаде Декларация образец №1 и образец № 6?

Защо  обстоятелството, че  полагането на труда и изплащането на възнаграждението са в различни месеци, би ни затруднило?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

Влез в ZnamKak.com! За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация