Особености при отразяване на неплатения отпуск в декларация обр.1 от 2019 г.

Ако едно лице е в неплатен отпуск и не подлежи на осигуряване на друго основание, съгл. чл. 40 ал. 1 т. 1. б) от ЗЗО , се дължат здравни осигуровки.

  • Как следва да се подадат дните на неплатения отпуск, зачитащи се за осиг. стаж в декларация образец 1 съгл. промените в Наредба Н-8 от 2019 г.?
  • Как следва да се подаде декларация обр. 1 когато лицето цял месец е в неплатен отпуск без право на осиг. стаж и не е осигурено на друго основание? 
  • Как следва да се подаде декларация обр. 1 когато лицето има само няколко дни неплатен отпуск без право на стаж през месеца и не е осигурено на друго основание?

Влез и виж какво обобщихме ! 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация