Особености при избора и декларирането на вида на осигуряване от СОЛ - 2 част

 

Самоосигуряващото се лице посочва вида  на осигуряването при подаването на Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (формуляр ОКД5) при започване или възобновяване на дейността. В нея може да се посочи / в общия случай/

  • инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, или 
  • за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица

и професионална болест и безработица

В зависимост от този избор самоосигуряващите се лица определят размера на дължимите си вноски за държавното обществено осигуряване. 

  • Възможно ли е да е заявен един вид на осигуряване, да са внасяни осигурителни вноски различни от заявените и въпреки това на самоосигуряващия се да се зачетат осигурителни права? 

Отговор на този въпрос ще намериш ако се  Абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

  • Освен това ще разбереш каква е съдебната практика и има ли СОЛ право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност когато  не е спазило 7-дневния срок за избор на осигуряването
  • Ще прочетеш примери за избор на вида осигуряване при прекъсване и прекратяване на дейността по средата на годината

гост -автор: Вержиния Заркова

За да ти е лесно. И да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация