Основни понятия, свързани със счетоводното отчитане на дълготрайните активи

Дълготрайният актив е ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минало събитие, от чието използване се очаква икономическа изгода.

Целта на настоящия материал е да маркира определени аспекти по отношение счетоводното третиране на ДА, като не претендира за изчерпателност :

  • Същност на дълготрайния актив
  • Икономически живот и амортизация на ДА
  • Признаване на ДА
  • Оценки на ДА

 

Чакаме те в Znamkak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данъци и счетоводство