Осигуряване на съдружници като самоосигуряващи се лица

Възможно ли е съдружниците в търговски дружества да работят в тях по трудов договор и да се осигуряват като работници и служители?

Този начин на работа е често срещан в практиката, тъй като няма законови пречки за това. Съдружникът в търговското дружество, като физическо лице, може да сключи трудов договор с дружеството юридическо лице. Осигуряването по този ред на съдружниците се зачита за осигурителен стаж без проблеми.

Проблем при зачитането на осигурителен стаж, възниква когато собственик на ЕООД се осигурява по трудово правоотношение в собственото си дружество. Какво е становището на НАП и НОИ по въпроса и може ли съдът да отмени актовете на контролните органи на НОИ и НАП?

 

В този материал на нашия гост автор Вержиния Заркова ще прочетете най-важното по следните въпроси:

- Вписването на лице като съдружник в търговско дружество означава ли възникване на основание за осигуряване като самоосигуряващо се лице?

- Възможно ли е вписан в търговския регистър управител на търговско дружество да се осигурява като самоосигуряващо се лице, а не като управител?

- Възможно ли е съдружниците в търговски дружества да работят в тях по трудов договор и да се осигуряват като работници и служители?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация