Осигуряване на СОЛ, упражняващо повече от една дейност в това качество

Самоосигуряващо се лице упражнява дейност в “X“ ООД. Съответно за него всеки месец, дружеството подава декларация образец №1 и внася задължителни осигурителни вноски.
Същото лице става съдружник и управител в „Y“ ООД. Възнамерява да започне да упражнява дейност като самоосигуряващо се лице и в това дружество.
Следва ли „Y“ ООД всеки месец да подава декларация образец №1 за това лице, след като същото се осигурява в “X“ ООД ?

Чакаме те в ZnamKak.com ! Влез и прочети!

Защото е ВАЖНО какво знаеш!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация