Осигуряване на СОЛ - регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през определени месеци на календарната година

Лице има актуална регистрация като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3/1999 г. Но практикуваната  дейност осъществява ежегодно в интервала от месец април до месец септември. През останалото време от годината прекъсва дейност, но не прекратява регистрацията си като земеделски стопанин.

Земеделският стопанин придобива качеството на „регистриран земеделски стопанин“, респективно на самоосигуряващо се лице по чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО, от вписването му в регистъра към съответната областна дирекция „Земеделие“ и притежава това качеството до деня на отписването му, при условие че заверява регистрационната си карта в сроковете по чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3/1999 г.

От тази статия ще научиш

  • Има ли задължение съгласно разпоредбите на КСО да внася осигурителни вноски и за месеците, през които не извършва дейност при условие, че има регистрация като земеделски стопанин цяла година?

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

 


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация