Осигуряване на СОЛ за периода на майчинството, когато няма право на парично обезщетение

Съгл. чл. 48а КСО осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. 

В тази статия ще прочетеш:

1.Как следва да се извършва осигуряването на самоосигуряваща се майка по време на майчинството, когато няма право на обезщетение?

2. В какъв размер следва да е здравноосигурителната вноска на лицето и върху какъв осигурителен доход ?

3. Къде в декларация образец № 1 следва да се посочат дните от периода на временната нетрудоспособност поради бременност и раждане, за които лицето няма право да получава обезщетение по КСО ?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация