Осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което предстои да му бъде отпусната пенсия

Самоосигуряващо се лице упражнява трудова дейност като едноличен търговец. Подало е в НОИ документи за пенсиониране, тъй като придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ще продължи да упражнява трудова дейност, но не желае в бъдеще да се осигурява във фондовете на държавното обществено осигуряване по реда на КСО.

От тази статия ще разбереш:


1. От коя дата лицето може да спре осигуряването си – от датата, на която придобива право на пенсия или от датата, на която е издадено от НОИ решението за отпускане на пенсия?

2. Следва ли лицето да подаде декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице- в какъв срок и какво да съдържа?

И така да изясним първо нормативните разпоредби... 

За да може да ги прочетеш цялата статия, трябва да се 

абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация