Осигуряване на самоосигуряващо се лице - гражданин и пенсионер на друга държава на ЕС

От тази статия ще разбереш

  • какви осигуровки се дължат за европейски гражданин, на който е отпусната пенсия по законодателството на друга държава-членка и който полага труд на територията на Република България като самоосигуряващо се лице 
  • може ли  този европейски гражданин да не внася осигурителни вноски за ДОО за дейността си като самоосигураяващо се лице в България, предвид обстоятелството, че има отпусната пенсия по законодателството на друга държава-членка на ЕС?

 

Чакаме те в ZnamKak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече! И да ти е лесно! 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация