Осигуряване на земеделски стопанин, произвеждащ непреработена продукция и получаващ доходи от без трудово правоотношение

Физическо лице - регистриран земеделски стопанин, произвеждащ непреработена земеделска продукция, освен доходи от продажба на непреработена продукция получава и доходи по граждански договор. Лицето няма регистрация на друго основание като самоосигуряващо се лице и няма никакви други доходи.

1. Върху какъв осигурителен доход следва да внася осигурителни вноски – осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани или осигурителния доход за самоосигуряващите се лица?

2. Земеделският стопанин следва ли да декларира пред възложителя по гражданския договор, че е самоосигуряващо се лице?

3. Как следва да се попълнят таблици № 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, след като доходите от непреработената земеделска продукция не следва да се посочват в нея ?

Влез и прочети! За да знаеш повече!

Физическо лице - регистриран земеделски стопанин, произвеждащ непреработена земеделска продукция, освен доходи от продажба на непреработена продукция получава и доходи по граждански договор. Лицето няма регистрация на друго основание като самоосигуряващо се лице и няма никакви други доходи.

1. Върху какъв осигурителен доход следва да внася осигурителни вноски – осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани или осигурителния доход за самоосигуряващите се лица?

2. Земеделският стопанин следва ли да декларира пред възложителя по гражданския договор, че е самоосигуряващо се лице?

3. Как следва да се попълнят таблици № 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, след като доходите от непреработената земеделска продукция не следва да се посочват в нея ?

Физическо лице - регистриран земеделски стопанин, произвеждащ непреработена земеделска продукция, освен доходи от продажба на непреработена продукция получава и доходи по граждански договор. Лицето няма регистрация на друго основание като самоосигуряващо се лице и няма никакви други доходи.

1. Върху какъв осигурителен доход следва да внася осигурителни вноски – осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани или осигурителния доход за самоосигуряващите се лица?

2. Земеделският стопанин следва ли да декларира пред възложителя по гражданския договор, че е самоосигуряващо се лице?

3. Как следва да се попълнят таблици № 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, след като доходите от непреработената земеделска продукция не следва да се посочват в нея ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация