Осигуряване на граждани от трети държави: Специфични ситуации

В тази статия на нашия гост автор: Димитър Бойчев ще прочетеш:

1. Какво се случва когато чуждият гражданин, работещ на трудов договор по КТ в България, представи пред българския си работодател удостоверение за приложимо осигурително законодателство, издадено от неговата държава, с която България прилага двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност.

2. Пример: Гражданин на Руската Федерация, нает на трудов договор по КТ, представя пред българския си работодател удостоверение за приложимото осигурително законодателство РФ/БГ 1

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация