Осигуряване на граждани от трети държави: Случаи, при които не се прилага двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност

В тази статия на нашия гост автор: Димитър Бойчев ще прочетеш:

1. Какво се случва когато чуждият гражданин, работещ на трудов договор по КТ в България, е от държава, с която България няма двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност ?

2. Пример: Какви осигуровки се дължат за гражданин на Турция, нает на трудов договор по КТ ? 

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация