Осигуряване на граждани от трети държави: Първа стъпка- преценка дали се прилага двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност

В тази статия на нашия гост автор: Димитър Бойчев ще прочетеш:

1. С кои държави България прилага двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност

2. Какво означава териториален обхват, персонален обхват и материален обхват на дадено двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което България е страна

3.  Материален обхват на Договора между България и Русия

4. Материален обхват на Договора между България и Македония

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация