Осигуряване на граждани от трети държави: Втора стъпка: Определяне на приложимото осигурително законодателство

В тази статия на нашия гост автор: Димитър Бойчев ще прочетеш:

1. Как се определя приложимото осигурително законодателство по двустранните споразумения в сферата на социалната сигурност

2. Пример за определяне на приложимото осигурително законодателство с гражданин на Руската Федерация

3Пример за определяне на приложимото осигурително законодателство с гражданин на Македония

4. Издаване на служебен номер на чуждестранно физическо лице

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация