Осигуряване и данъчно третиране на доходи на български гражданин, нает по трудово правоотношение от работодател, установен в държава-членка на ЕС , който ще полага труда си в Р България

На физическо лице, български гражданин, му предстои да сключи трудов договор с юридическо лице от Австрия, което няма търговска регистрация в България. Ще полага труд онлайн на територията на България.

Поставят се  следните въпроси:
1. Какви осигурителни вноски и данъци се дължат?
2. Какъв е редът за регистрация на автстрийското дружество в НАП и за получаване на служебен номер?
3. Какви документи се изискват от австрийското дружество, за да се регистрира в НАП?
4. С какъв документ (образец) се подават документите в НАП?

 

Влез в ZnamKak.com  и прочети!

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!

На физическо лице, български гражданин, му предстои да сключи трудов договор с юридическо лице от Австрия, което няма търговска регистрация в България. Ще полага труд онлайн на територията на България.

 

Поставят се  следните въпроси:
1. Какви осигурителни вноски и данъци се дължат?
2. Какъв е редът за регистрация на автстрийското дружество в НАП и за получаване на служебен номер?
3. Какви документи се изискват от австрийското дружество, за да се регистрира в НАП?
4. С какъв документ (образец) се подават документите в НАП?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация