Осигурителни вноски при сумирано изчисляване на работното време

Въпреки, че в последните години получи своята изрична нормативна регулация, темата за осигурителните вноски при сумирано изчисляване на работното време все още остава изключително актуална.

Целта на настоящия материал е да се направи обзор на действащото законодателство относно определяне на минималния осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време и да се разгледат няколко практически въпроси, които възникват при прилагане на тези разпоредби. Автор: Димитър Бойчев

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация