Осигурителни вноски при командироване на лица, работещи без трудови правоотношения

 

Дължат ли се осигурителни вноски върху дневните пари, изплащани на лица, наети по граждански договор? 

а) до двукратния им размер не се дължи

б) дължи се независимо от техния размер

Влез и прочети верния отговор!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Осигуряване