Осигурителни вноски при изплащане на възнаграждение по граждански договор

В тази статия сме разгледали два казуса, свързани с определянето на осигурителните вноски при изплащане на възнаграждение по граждански договор.

Ще дадем отговор на въпроса, как се изчисляват дължимите осигурителни вноски, когато месецът на полагане на труда е различен от месеца, в който възнаграждението е изплатено, а през втория месец са настъпили промени осигурителния статус на лицето.

Влез и прочети, дори и да знаеш отговора!

Защото е ВАЖНО какво точно знаеш!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация