Осигурителни вноски за периода за оставане без работа поради незаконно уволнение

Дължат ли се осигурителни вноски за периода за оставане без работа поради незаконно уволнение, след като лицето е било във временна неработоспособност и е получавало парично обезщетение от НОИ  през този период ?

Влез и прочети!

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Осигуряване по трудови правоотношения