Осигурителен доход при изплащане на бонуси за предходната година

..

В дружество е разработена системата за оценяване и получаване на бонуси от служителите. Бонусите обичайно се изплащат заедно с възнагражденията за месец март на следващата година, като тогава е издавана заповед за определянето им по размер и изплащане.

Възнагражденията са изплатени на лицата и са включени в осигурителния доход в месеца на тяхното начисляване - март (на годината, следваща планова година). Осигурителният доход за този месец е ограничен до максималния определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната календарна година.


Законосъобразно ли е работодателите да включват размера на бонусите/премии само в осигурителния доход за същия месец, през който е издадена заповедта за определянето им, като не ги разпределят към предходни периоди?

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Осигуряване по трудови правоотношения