Освобождаване от ДДС при последващ ВОД на внесената стока

Казус:

Литовско дружество решава да закупи оборудване в Турция. След което да внесе същото в България, като изпълни всички митнически формалности по освобождаване на стоката за потребление в ЕС и има намерение да извърши ВОД на оборудването в друга страна, членка на ЕС.

Какво следва да направи за целите на ДДС литовското дружество?

Когато ти е обяснено стъпка по стъпка, без излишни приказки, е лесно!

Влез и прочети статията на Теодор Тодоров!

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация