Освободени и облагаеми доставки при отдаването на имоти под наем

Регистрирано по ЗДДС дружество възнамерява да отдава под наем недвижим имот (апартамент) на физическо лице или на търговско дружество.

  • При отдаване под наем на недвижимия имот, следва ли да се начислява ДДС?

Влез и прочети повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация