Определяне на осигурителния доход при изплатени премии в края на година

Дружество А изплаща допълнителни възнаграждения - тринадесета заплата на част от наетия списъчен персонал.

Дружество Б  изплаща годишна премия, отнасящи се за резултати, постигнати през изминалата година.

Кога е допустимо работодателите да включват размера на тези бонуси само в осигурителния доход за същия месец, без да ги разпределят към предходни периоди ?

Влез и прочети какво обобщихме!
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация